SECTIE 1. INLEIDING
1.1. Juridische mededelingen

De algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele relatie tussen René(e) Lunettes en de koper zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil zal eerst naar een minnelijke schikking worden gezocht alvorens er gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Uitgegeven door de firma Pharma & More BV, een besloten vennootschap bv, BTW-nummer: BE 0831.762.330, met maatschappelijke zetel te Bommelsrede 45, 9070 Heusden, België.

Contactpersoon: info@renee-lunettes.com

Wij heten u van harte welkom op de site: www.renee-lunettes.com

Wij nodigen u uit om de algemene verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens deze website te gebruiken en onze relaties wanneer u een bestelling wenst te plaatsen. Indien de koper jonger is dan 18 jaar, dient de koper door ten minste één van de ouders of wettelijke voogden gemachtigd te zijn om producten te bestellen en/of te betalen. Elke bestelling van een product op de site veronderstelt de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze voorwaarden, echter zonder dat deze aanvaarding afhankelijk is van een handgeschreven handtekening van de koper.

De bestelling is alleen mogelijk als René(e) Lunettes een bepaalde bestelling accepteert die niet kan worden gehonoreerd in geval van verkeerde prijsindicatie, uitblijven van betaling van eerdere aankopen of bij te vaak retourneren/verlies van René(e) Lunettes producten. Door de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de elektronische handtekening (wet van 9 juli 2001), wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelling, zoals gespecificeerd in deze algemene verkoopvoorwaarden, een elektronische handtekening heeft, tussen de partijen, met dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening. Het is het bewijs van de volledige bestelling en betaling van de genoemde bestelling. Onder de algemene verkoopvoorwaarden is afgesproken dat de koper degene is die door de website navigeert of een bestelling plaatst; René(e) Lunettes wordt meer geïdentificeerd in de bovengenoemde wettelijke bepalingen; de koper en René(e) Lunettes worden gezamenlijk aangeduid als onderdeel(en) en afzonderlijk genoemd partij. Ten slotte moet worden opgemerkt dat de koper de algemene verkoopvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat deze niet worden gewijzigd.

1.2. Definities

René(e) Lunettes: deze term verwijst naar het bedrijf Pharma & More BV België, met maatschappelijke zetel te Bommelsrede 45, 9070 Heusden, België.

Product(en): deze term verwijst naar de lees-, blauwlicht- en zonnebrillen die door René(e) Lunettes worden verkocht en te koop worden aangeboden op de site.

Koper: verwijst naar de wederpartij, particulier en onprofessioneel, die een/meerdere product(en) op de website heeft besteld.

Website: hiermee wordt de website van René(e) Lunettes www.renee-lunettes.com bedoeld waarop de producten worden gepresenteerd en verkocht aan de koper. Dit wordt gehost in het bedrijf Shopify.

Bestelling: deze term verwijst naar de koopovereenkomst tussen René(e) Lunettes en de koper. Partij(en) gezamenlijk of afzonderlijk verwijzend naar de koper en/of René(e) Lunettes.

1.3. Voorwerp

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden te definiëren die René(e) Lunettes stelt voor de distributie van producten aan kopers op de website: www.renee-lunettes.com. Met andere woorden, elke bestelling van producten op de website betreft een onvoorwaardelijke aanvaarding en registratie van de koper in de algemene verkoopvoorwaarden, behoudens bijzondere voorwaarden die door René(e) Lunettes schriftelijk zijn weggelaten. De koper moet op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden voordat hij een bestelling plaatst.

De algemene verkoopvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de online verkoop van producten op de website. Ze treden in werking op 1 januari 2023 en kunnen te allen tijde door René(e) Lunettes worden gewijzigd. De toepasselijke voorwaarden worden echter door de koper aanvaard op het moment van de bestelling.

SECTIE 2. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN PRODUCTEN OP DE SITE
2.1 Voorwaarden voor aankoop

De producten die René(e) Lunettes online aanbiedt zijn bedoeld voor volwassenen (of jongeren/kinderen die toestemming hebben van hun wettelijke voogd om een ​​bestelling op de website te plaatsen) en met de volledige rechtsbevoegdheid om bestellingen op de website te plaatsen. Wij behouden ons het recht voor om van de koper te vragen: identiteitsbewijs waaruit leeftijd blijkt; de gemachtigde van voornoemde wettelijke vertegenwoordiger. We behouden ons het recht voor om een ​​bestelling niet op te volgen en/of elke koper uit onze database te verwijderen die zou hebben geweigerd om aan een van de twee bovenstaande voorwaarden te voldoen of die zich niet zou houden aan de principes die in dit artikel worden genoemd. De producten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik van de koper en zullen op geen enkele manier verband houden met professionele activiteit of wederverkoop.

2.2. Beschikbaarheid

De koper kan via de website meer te weten komen over de kenmerken en materialen van het product/de producten die hij/zij wenst te bestellen. Er kunnen kleine verschillen zijn in het uiterlijk van het product in vergelijking met de getoonde afbeeldingen. Zolang deze variaties de wezenlijke werking en kenmerken van het product niet aantasten, is er geen contractuele aansprakelijkheid vanwege René(e) Lunettes. Daarnaast wordt een online dioptrietest aangeboden om de juiste dioptrie te bepalen. Deze test vervangt geenszins een bezoek aan een oogarts en René(e) Lunettes is niet aansprakelijk in geval van onjuist gebruik door de koper. De koper kan altijd persoonlijk en gekwalificeerd advies vragen aan onze klantendienst. Stuur een e-mail naar info@renee‑lunettes.com om contact op te nemen met onze klantenservice.

Indien de koper een geldige bestelling heeft geplaatst van één of meerdere product(en) en de gewenste producten zijn na het plaatsen van de bestelling tijdelijk niet beschikbaar, dan worden de producten gedeeltelijk geleverd. In het geval dat de producten permanent niet op voorraad zijn, kan het product dat niet op voorraad is worden terugbetaald binnen een maximale inwisselperiode van 14 dagen vanaf de melding van de onbeschikbaarheid van het product. In het geval dat een product niet beschikbaar is, wordt u op de hoogte gebracht:

 • Op het moment van de bestelling: er wordt een bericht weergegeven dat aangeeft dat het gewenste product tijdelijk/permanent niet beschikbaar is.
 • Of, na bevestiging van de bestelling en voor levering, per e-mail binnen 48 uur.

Het is voor de koper onmogelijk om de bestelling te annuleren, zelfs als deze gedeeltelijk is. De deelbestelling wordt tegen een vergoeding verzonden en bij de klant afgeleverd tegen standaardlevering. Het leveringstarief is gedefinieerd in de tabel vermeld in artikel 2.3. Prijs hieronder. Het product van de bestelling dat permanent niet leverbaar is, wordt hier direct van afgetrokken. Het deel van de prijs van het product dat niet beschikbaar is, wordt aan de koper terugbetaald binnen een termijn van 14 dagen vanaf de kennisgeving van onbeschikbaarheid die aan de koper is gericht (afhankelijk van de door de koper gebruikte betalingsmethode).

2.3. Prijs

De prijzen zijn weergegeven in euro's (€), inclusief btw en zijn geldig in de Europese Unie. Ze houden rekening met eventuele kortingen, alsook met de toepasselijke btw op de dag van de bestelling, tenzij zich belangrijke wijzigingen in kosten en btw voordoen. Prijzen zijn exclusief verzendkosten die extra in rekening worden gebracht. Verzendmethoden en kosten zijn afhankelijk van de regio.

Kortingen verleend in de vorm van coupons of promotiecodes zijn slechts geldig voor één bestelling per persoon en hebben een expliciet vermelde geldigheidsduur. Ze zijn ook niet cumuleerbaar met andere kortingen zoals online promoties, ze zijn geldig wanneer aangekondigd op de site www.renee-lunettes.com

René(e) Lunettes behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Producten worden in rekening gebracht op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment van validatie van de bestelling (indien beschikbaar).

2.4. Beoordelingen en recensies van klanten

René(e) Lunettes hoort graag uw mening over producten die in het assortiment zijn opgenomen. Daarom heeft het merk een systeem om het bij u bekend te maken. Geniet bovendien van advies, aanbevelingen en notities van andere gebruikers voordat u een product op de website koopt.

Deze meningen en aanbevelingen zijn geenszins een contractueel element van René(e) Lunettes. Deze meningen zijn dus oprechte meningen van klanten. Ze zijn op geen enkele manier omgekocht of betaald in ruil voor gunstig advies.

SECTIE 3. HOE TE BESTELLEN: REGISTRATIE EN VALIDATIE
3.1. Bestellen van producten

De producten die op de website van René(e) Lunettes worden verkocht, zijn de producten die op de website staan ​​op de dag van raadpleging door de koper en binnen de grenzen van de beschikbare voorraad (zie paragraaf 2.2 Beschikbaarheid). Wanneer de koper klikt om de bestelling te bevestigen, is dit een elektronische handtekening die dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De klik en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en garanties vormen een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de bestelling door de koper. De bestelling wordt als definitief beschouwd na het verzenden van de aankoopbevestiging van René(e) Lunettes aan de koper en de perceptie door het merk van de volledige prijs. René(e) Lunettes raadt de verkoper altijd aan om de orderbevestiging te bewaren, deze kan nuttig zijn in geval van problemen.

Niettemin behoudt René(e) Lunettes zich het recht om bestellingen te annuleren in geval van betwisting of enige andere legitieme reden. Op grond van onderstaand artikel heeft de koper het recht om de koop zonder boete te ontbinden en te circuleren binnen 14 dagen vanaf de dag na levering van de producten door René(e) Lunettes.

Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de koper inloggen op de website en verschillende persoonlijke gegevens invoeren om te identificeren dat hij/zij controle kan uitoefenen. De koper kan dan kennismaken met de verschillende producten die René(e) Lunettes aanbiedt. De koper heeft de mogelijkheid om te zien welke producten te koop worden aangeboden via:

 • Door de naam van het gewenste product in te voeren in de zoekmachine;
 • Door in het hoofdmenu door de verschillende productcategorieën te navigeren;
 • Door in het hoofdmenu het tabblad "Blauw Licht" "Leesbril" of "Zonnebril" te kiezen en vervolgens;
  • Alle producten die u toegang geven tot alle aanbiedingen;
  • Door de introductiepagina te bekijken.
 • De koper kan bestellen door op de knop "toevoegen aan winkelmandje" te drukken. Vervolgens kan hij/zij tijdens het navigeren op de website deze laten weergeven en het aantal artikelen in de winkelwagen controleren. Houd er rekening mee dat het winkelwagentje onderhevig is aan een time-out van het verzoek.

Het winkelwagentje bevat daarom enkele elementen van de bestelling:

 • De namen van de geselecteerde producten;
 • De eenheidsprijs en hoeveelheid van elk product;
 • Prijsverlaging;
 • Het totaalbedrag van de bestelling;
 • De mogelijkheid om uw winkelmandje bij te werken.

Zodra de selectie van de gewenste producten heeft plaatsgevonden, kan de koper de bestelling valideren via de knop "Bestelling plaatsen" of doorgaan met aankopen op de website. Als hij besluit te bestellen, wordt er een nieuwe pagina geopend en wordt de koper uitgenodigd om de bestelling te wijzigen door verschillende aspecten in te vullen en te controleren:

 • Als een bestaande klant is er een mogelijkheid om zich te identificeren en in te loggen;
 • Vul indien nodig de couponcode in;
 • Vul facturatiegegevens in: naam, voornaam, adres, ...;
 • Aanvullende informatie, bestelopmerkingen;
 • Details van de bestelling;
 • Wijze van betaling.

De koper dient het hem ter beschikking gestelde formulier correct in te vullen. De koper erkent dat de gegevens die hij aan René(e) Lunettes meedeelt juist zijn en zijn identiteit bewijzen, deze zijn opgeslagen in onze informatiesystemen. Er wordt aan herinnerd dat deze persoonsgegevens worden beheerst door het privacybeleid.

Na op de hoogte te zijn gebracht van de status van de bestelling, wordt de koper verzocht:

 • Om op de knop te klikken om de bestelling te betalen, volgens de voorwaarden van de algemene verkoopvoorwaarden;
 • Om op de knop te klikken om het winkelmandje en/of persoonlijke gegevens te wijzigen.
 • Om op de knop te klikken die toegang geeft tot de betaling van de bestelling, waarvoor de koper allereerst op de hoogte moet zijn van de algemene verkoopvoorwaarden en de aanvaarding daarvan moet bevestigen.

Zodra de koper de aanvaarding van de algemene voorwaarden heeft bevestigd, zal de betaling van de bestelling verlopen volgens de voorwaarden beschreven in de genoemde voorwaarden.

Door ervoor te kiezen om met creditcard te betalen, wordt de koper automatisch doorverwezen naar de elektronische betaling van de server van de betalingsprovider. De server van de betalingsprovider is onderworpen aan codering voor het beveiligen van SSL (Secure Socket Layer) om alle gegevens met betrekking tot betaalmiddelen efficiënter te beschermen en om op geen enkel moment de bankgegevens van de koper naar het informatiesysteem van de verkoper te sturen. Zijn/haar verantwoordelijkheid is duidelijk.

De door de verkoper opgeslagen gegevens zijn het bewijs van alle transacties tussen de koper en René(e) Lunettes.

3.2. Order bevestiging

Online bestellen van producten omvat:

 • Ten eerste: René(e) Lunettes stuurt per e-mail een bevestiging en een overzicht van de bestelling.
 • Ten tweede: René(e) Lunettes stuurt per e-mail een verzendbevestiging van de bestelling.
 • Ten derde: Levering van de producten wordt door René(e) Lunettes per post verzonden naar het adres dat door de koper is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.
3.3. Bestelling opvolgen

De koper kan de bestelling op elk moment volgen met behulp van een code die per e-mail wordt ontvangen. De code maakt het mogelijk om via een extern platform elke stap van de bestelling op te volgen.

3.4. Bewijs van bestelling

De koper heeft volgens de regels van het gemene recht toegang tot de elektronische overeenkomst tussen hem en het merk René(e) Lunettes. Het is de bedoeling om met name de klantenservice op de hoogte te stellen van het bestelnummer en de contactgegevens.

De bestelling wordt geacht te zijn verzonden via de website en de algemene verkoopvoorwaarden en garanties zijn aanvaard zodra de koper de betaling heeft gevalideerd. De door René(e) Lunettes en de payment provider geregistreerde gegevens gelden als bewijs van bestelling.

3.5. Garantie en dienst na verkoop

De productprijzen zijn uitgedrukt in euro's en inclusief alle taksen (BTW), exclusief de kosten van behandeling en verzending, het vaste bedrag voor standaard thuisbezorging voor elke aankoop vindt u in artikel 2.3. Prijs (hierboven).

Het forfait wordt toegepast en aangegeven tijdens de validatie van de bestelling door de koper als het vereiste bedrag voor gratis levering niet is bereikt, namelijk 40 euro, enkel binnen België. Buiten de Belgische grenzen wordt een verzendbedrag van €12 toegepast.

De producten blijven eigendom van het merk René(e) Lunettes tot na volledige betaling van de productprijs en de aan de koper in rekening gebrachte verzendkosten. Actie-aanbiedingen zijn geldig zolang ze op de website worden aangekondigd en in de periode die van toepassing en eigendom is verklaard.

ARTIKEL 4. BETALING

Bestellingen worden online geplaatst via de website www.renee-lunettes.com. Bij aankoop van één of meerdere producten op de website krijgt de koper de mogelijkheid om te betalen via creditcard, pinpas of PayPal. Als de koper de bestelling via een van deze betaalmethoden wil betalen, wordt hij/zij direct doorverwezen naar de officiële website van de betreffende betaalmethode, waar hij/zij de betaling kan uitvoeren.

De betaling is binnen enkele seconden uitgevoerd en u wordt automatisch doorgestuurd naar de website van René(e) Lunettes, die de transactie zal bevestigen. Het volledige bedrag van de bestelling wordt dus op de dag van de bestelling in rekening gebracht.

De bestelling wordt gevalideerd door René(e) Lunettes na acceptatie van de algemene voorwaarden (AV) en verificatie en bevestiging van de geldigheid van de betaling. René(e) Lunettes behoudt zich het recht voor om elke bestelling en levering te onderbreken in geval van niet-betaling of weigering van autorisatie van betaling met creditcard door officiële instanties. René(e) Lunettes behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te wijzigen van een koper die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil zou zijn ontstaan. Bij elke bestelling behoudt René(e) Lunettes zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren in geval van:

 • Geschil met de koper;
 • Van niet-betaling van een eerdere bestelling door de koper (geheel of gedeeltelijk);
 • Weigering van betalingsautorisatie door bankinstellingen;
 • Niet-betaling of gedeeltelijke betaling.

Het merk René(e) Lunettes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik of frauduleus gebruik van een betaalmethode die niet zou zijn gevonden door het verificatieproces.

De koper staat er jegens René(e) Lunettes voor in dat vanuit de gekozen betaalwijze de nodige toestemmingen zijn gegeven voor de betaling van de bestelling. Elk misbruik of frauduleus gebruik van een creditcard wordt niet terugbetaald door René(e) Lunettes, die geen verantwoordelijkheid aanvaardt. Opgemerkt dient te worden dat het product eigendom blijft van René(e) Lunettes totdat de bestelling volledig is afgerond.

ARTIKEL 5: VERZENDING EN LEVERING VAN DE BESTELLING
5.1. Leveringsvoorwaarden

Levering van producten is beperkt tot de Europese Unie.

Bestellingen geplaatst op de website www.renee-lunettes.com worden verzonden na bevestiging van verzending. Alle bestellingen worden klaargemaakt bij onze logistieke partner:

DistriMedia voor Pharma & More BV
Schoenstraat 14
9140 Temse
Oost-Vlaanderen, België

Levering van een bestelling vindt plaats tussen de 1 en 5 werkdagen. Op zon- en feestdagen wordt er niet bezorgd. Elke bestelling wordt geleverd binnen een periode van maximaal 30 dagen vanaf de dag dat de bestelling is geplaatst. Om een ​​correcte levering van uw pakket te garanderen, wordt het aangetekend verzonden. Als u niet aanwezig bent om de levering in ontvangst te nemen, wordt het pakket op uw postkantoor afgeleverd. Verzendkosten zijn afhankelijk van uw land. (Zie paragraaf 2.3 Prijs). Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de bestelling opgegeven afleveradres, gelegen in de EU. De goederen worden vervoerd op risico van René(e) Lunettes tot aan de levering op het door de koper opgegeven adres. Vanaf dat moment is de koper verantwoordelijk. René(e) Lunettes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor te late levering door de vervoerder. In geval van onjuiste of ontbrekende informatie in het afleveradres en van de identiteit van de koper, kan René(e) Lunettes alle verantwoordelijkheid voor de levering op zich nemen. Levertijden zijn indicatief. Als ze langer zijn dan 30 dagen vanaf de bevestiging van de bestelling, kan de bestelling door de koper worden geannuleerd en wordt deze terugbetaald.

Na ontvangst van de bestelling is de koper verplicht om:

 • Een klacht/voorbehoud formuleren na de levering van het product of het pakket weigeren als het geopend of beschadigd is;
 • Meld eventuele klachten/reserveringen aan de klantenservice via e-mail naar info@renee-lunettes.com;
 • Deze bedenkingen en klachten dienen binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling te worden ingediend.

Indien niet aan deze drie voorwaarden is voldaan, wordt de bestelling geacht in goede staat te zijn afgeleverd en kan deze geen deel uitmaken van latere bezwaren.

5.2. Vertraging van levering

Producten worden verzonden na bevestiging van uw bestelling. De gemiddelde levertijd van een bestelling is 2-5 werkdagen en niet op zon- en feestdagen.

De link om je bestelling te volgen wordt meegestuurd in de e-mail met de verzendbevestiging. Als u echter vertraging opmerkt, neem dan gerust contact op met onze klantenservice door een e-mail te sturen naar info@renee-lunettes.com. René(e) Lunettes is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de bezorging door de vervoerder.

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT

Na ontvangst van het pakket profiteert de koper van de mogelijkheid om het ongebruikte product in perfecte staat en in de originele verpakking, samen met de retourbon en de factuur (zie artikel VI.47 tot VI.53 WER) terug te sturen naar volgend adres tot 14 dagen na ontvangst van de goederen:

Pharma & More BV - René(e) Lunettes
Klantenservice
Bommelsrede 45
9070 Heusden
Oost-Vlaanderen, België

De koper dient het product uiterlijk veertien dagen na de beslissing tot herroeping terug te sturen. De koper moet de betreffende producten terugsturen in hun originele verpakking en staat, zonder tekenen van overmatige behandeling, of aanzienlijke schade aan de originele verpakking of het originele product. De koper dient de leveringsbon mee te sturen zodat René(e) Lunettes de koper kan identificeren met vermelding van de reden van retournering en verzoek om omruiling of terugbetaling. Op deze manier kan de koper zijn/haar geld terugkrijgen.

Indien de reden van retournering te wijten is aan een fout van René(e) Lunettes (het ontvangen product voldoet niet aan de bestelling of het product is beschadigd) worden de retourkosten door René(e) Lunettes terugbetaald.

Indien dit geen fout is van René(e) Lunettes dan blijven de retourkosten voor rekening van de koper. De klant draagt ​​in dit geval alle verzendingsrisico's. René(e) Lunettes is niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal of vertraging van het geleverde product. De bewijslast voor de terugzending ligt bij de koper. 

Online gekochte producten kunnen niet worden geretourneerd of geruild bij een geautoriseerde verdeler. Producten gekocht bij een geautoriseerde verdeler kunnen geen deel uitmaken van een online retourzending. Een product aangeboden door een derde partij (als het je niet bevalt of als het beschadigd is) kan je onder dezelfde voorwaarden retourneren. Dit wordt echter terugbetaald aan de koper. Het verschuldigde bedrag wordt binnen 2-3 dagen overgemaakt.

Als de goederen niet binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen zijn geretourneerd, kan er geen restitutie of omruiling plaatsvinden.

René(e) Lunettes verbindt zich ertoe de koper het totaal verschuldigde bedrag terug te betalen. De terugbetaling zal plaatsvinden volgens de betaalmethode van de koper binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van de goederen. Dit bedrag kan echter worden uitgesteld tot na de reparatie van het geretourneerde product.

Neem voor meer informatie over de terugbetaling aan de koper of het ruilen van goederen contact op met onze klantenservice.

SECTIE 7. WETTELIJKE GARANTIES

De koper geniet van een garantie in geval van een defect op het moment van levering van het product. De koper heeft recht op garantie wanneer:

 • De koper kende het gebrek niet of was zich er niet van bewust op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 • Indien het gebrek zich voordoet binnen een periode van twee jaar na levering.

In dit geval kan de koper een reparatie of vervanging eisen. Als geen van deze oplossingen mogelijk is, kan de koper een prijsverlaging of ontbinding van de overeenkomst vragen op grond van artikel 1649a van de Wet op het Burgerlijk Wetboek.

De koper dient binnen 2 maanden na constatering van het gebrek schriftelijk contact op te nemen met René(e) Lunettes. Als het defect optreedt binnen 6 maanden na ontvangst van de goederen, moet de koper bewijzen dat het defect er niet was op het moment van levering. Na een periode van twee jaar kan de koper geen aanspraak meer maken op restitutie of omruiling van het product, tenzij anders vermeld op de website. Producten met een levensverwachting van minder dan twee jaar hebben geen garantie die later valt dan hun normale levensverwachting.

SECTIE 8. HANDHAVING EN JURISDICTIE - BEWIJS

De algemene verkoopvoorwaarden evenals de verkoop van producten van René(e) Lunettes zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Bij gebreke van overeenstemming zal elk geschil met betrekking tot de overeenkomsten tussen de koper en René(e) Lunettes worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het land waar de koper gevestigd is. Indien de koper in België gevestigd is, zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd.

SECTIE 9. PERSOONLIJKE INFORMATIE

Individuele en persoonlijke informatie die wordt verzameld als onderdeel van de online verkoop is verplicht. Deze gegevens zijn nodig voor een goede afhandeling van de bestelling, levering van de producten en het opmaken van de factuur. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt door René(e) Lunettes of haar leveranciers tijdens de orderverwerking. De bankgegevens van de koper worden na aankoop niet opgeslagen, tenzij de klant daarmee heeft ingestemd. Het cryptogram wordt in geen geval door René(e) Lunettes opgeslagen.

We willen de koper eraan herinneren dat hij/zij het recht heeft om zijn/haar persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. Dit doet u door verbinding te maken met www.renee-lunettes.com, in te loggen en de profielgegevens te wijzigen.

De koper heeft de mogelijkheid zich te abonneren op de René(e) Lunettes nieuwsbrief. Voorkeursinformatie is vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt door René(e) Lunettes.

René(e) Lunettes kan cookies gebruiken op de website www.renee-lunettes.com. De koper kan zich verzetten tegen de registratie van deze cookies door zijn computer te configureren.

De koper heeft het recht om alle persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. Dit kan via info@renee-lunettes.com of via het postadres van het hoofdkantoor (zie paragraaf 1.1 Juridische mededelingen).

SECTIE 10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De website www.renee-lunettes.com is beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Alle elementen (merknaam, slogans, logo's, afbeeldingen, illustraties, teksten en video's) zijn privé-eigendom van René(e) Lunettes. René(e) Lunettes is als enige bevoegd om de intellectuele eigendoms- en persoonlijkheidsrechten te gebruiken (behoudens zijn/haar toestemming).

Elke reproductie van de website of een van zijn elementen is verboden. Elke reproductie of weergave zal onderworpen moeten zijn aan de toestemming van René(e) Lunettes. René(e) Lunettes is een gedeponeerd en beschermd handelsmerk van de firma Pharma & More BV. Elk ongeoorloofd gebruik wordt als frauduleus beschouwd en zal strafrechtelijk worden bestraft.